Gahigiri, K. (2023). ETHEREALITY. Revue Possibles, 47(2), 42–47. https://doi.org/10.62212/revuepossibles.v47i2.729